Centrul Județean de Excelență își așteaptă elevii

Centrul Județean de Excelență își așteaptă elevii
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CARAȘ-SEVERIN anunță organizarea selecției copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, pentru pregătirea acestora în cadrul Centrului Județean de Excelență Caraș-Severin/CJEX CS în anul școlar 2022-2023.
Pregătirea elevilor/tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelenţă, pe discipline şi ani de studiu. Numărul de elevi din fiecare grupă este de minimum 8 şi maximum 15. Grupele de excelenţă se constituie, de regulă, la disciplinele la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale și pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.
Elevii care care doresc să candideze pentru a fi selectați/acceptați pentru activitățile din cadrul CJEX CS, trebuie să facă parte din cel puțin una dintre următoarele categorii:
1. Elevii care au frecventat cursurile CJEX CS, în anul şcolar precedent, 2021-2022, sunt admişi cu prioritate în grupele CJEX CS, în baza unei cereri de reînscriere.
2. Elevii calificați la concursurile internaționale de specialitate sunt admiși în grupa corespunzătoare, fără a mai susține testarea inițială.
3. Elevii calificați la faza națională a olimpiadei/concursurilor corespunzătoare disciplinei vizate sau la concursuri naționale recunoscute de ME, sunt admiși fără a mai susține testarea inițială.
4. Elevii care au obţinut premii la faza județeană a Olimpiadei de profil, în anul școlar anterior organizării selecției, pot fi admiși în grupă, fără a mai susține testarea inițială, dacă aceste locuri încă sunt disponibile.
5. Elevii capabili de performanţă care promovează testul şi sunt înscrişi la recomandarea cadrelor didactice.
În cazul în care mai există locuri disponibile în grupă după selectarea elevilor conform punctelor 1-5 (până la numărul maxim de 15 elevi/grupă) şi există solicitări, se va organiza o testare cognitivă. Admiterea în grupă se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Citește și: Drumul spre excelență, la Centrul de Excelență Caraș-Severin
Înscrierea elevilor care doresc să facă pregătire în cadrul Centrului Județean de Excelență Caraș-Severin se va face în două etape.

Drumul -CENTRUL

I. Reînscrierea elevilor care au frecventat cursurile CJEX CS în anul școlar precedent: 29 septembrie – 5 octombrie 2022.
Reînscrierea se va face prin completarea unei cereri de reînscriere de către părinte/reprezentant legal. Cererea completată și semnată va fi scanată și încărcată pe link-ul de înscriere de pe pagina web a Centrului de Excelență Caraș-Severin www.isjcs.ro/excelenta, la secțiunea Documente.
După centralizarea cererilor, se va publica pe site-ul Centrul Judeţean de Excelenţă Caraș-Severin lista cu locurile libere rămase pentru Etapa a II-a a selecţiei. Aceasta are loc pe 6 octombrie 2022.

Centru de Excelenta

II. Selecția pentru locurile rămase libere
Procesul de selecție se realizează pe baza unui dosar de candidatură. Acesta va fi scanat și încărcat, pe link-ul de înscriere de pe pagina web a Centrului de Excelență Caraș-Severin www.isjcs.ro/excelenta, la secțiunea Documente, în perioada 7-14 octombrie 2022.
Conţinutul dosarului de candidatură.
– Cerere de înscriere completată și semnată de către părinte/reprezentant legal;
– Copie CI/BI părinte/reprezentant legal;
– Copie CI și/sau certificat de naștere elev;
– Adeverința care atestă calitatea de elev a copilului;
– Copii diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari, alte documente doveditoare pentru elementele semnificative scopului selecției;
– Recomandare din partea unui profesor ori inspector de specialitate.
Toate documentele vor fi scanate într-un singur fișier. Apoi vor fi încărcate pe link-ul Înscrieri pentru concursul de selecţie a elevilor în vederea participării la Centrul de Excelenţă Caraş-Severin, la secțiunea Documente, de pe pagina web a Centrului de Excelență Caraș-Severin www.isjcs.ro/excelenta.
„Evaluarea dosarelor de candidatură va avea loc în perioada 17-18 octombrie 2022. Lista cu elevii admiși va fi publicată pe site-u1 CJEX CS în data de 18 octombrie 2022”, a precizat prof. Ileana-Loredana Conciatu, directorul Centrului de Excelenţă Caraş-Severin.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: