Zece unități școlare de la Glimboca, Goruia și Sasca Montană sunt pe codul ROȘU!

Scenariile de funcționare avizate de către Inspectoratul Școlar Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin, pe localități și unități de învățământ, conform ratei de incidență pe localități a cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV sunt: 

SCENARII

Unități de învățământ

TOTAL

409

Scenariul 1 (verde)

312

Scenariul 2 (galben)

87

Scenariul 3 (roșu)

10

UNITĂȚI ȘCOLARE PE SCENARIUL ROȘU: 10 (cu 4 mai puține decât la ultima raportare)

COMUNA UNITATEA ȘCOLARĂ

GLIMBOCA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GLIMBOCA

GORUIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GORUIA

SASCA MONTANĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POTOC

ŞCOALA PRIMARĂ POTOC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SASCA MONTANĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SLATINA NERA

ŞCOALA PRIMARĂ SLATINA NERA

Urmare a hotărârilor de CA transmise de unitățile de învățământ și aprobate prin hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, în prezent sunt suspendate temporar cursurile, în modalitatea ,,față în față”, pentru 3 clase din unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, după cum urmează:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Cazuri confirmate

Clasa

Perioada

Școala Gimnazială ”Mihai Peia” Reșița

1 cadru didactic

Clasa a IV-a

15.02.2021 – 01.03.2021

Colegiul Național ”Diaconovici-Tietz” Reșița

2 elevi

Clasa a VIII-a

22.02.2021 – 08.03.2021

Colegiul Național ”Mircea Eliade” Reșița

1 cadru didactic

Clasa a III-a B

22.02.2021 – 08.03.2021

Consiliul de administrație al unității de învăţământ propune ISJ aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învăţământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori

Scenariul 2

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învăţământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție

b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Scenariul 3

a) Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar

b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică şi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

„Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Direcția de Sănătate Publică avizează propunerea consiliului de administrație a unității de învăţământ preuniversitar/conexe și înaintează spre aprobare CJSU scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învăţământ. 

Propunerea este fundamentată pe baza informării DSPJ cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învăţământ. CJSU emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie”, ne-a precizat inspector de specialitate prof. Ioan Chiosa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Șoclar Județean Caraș-Severin.

sursa text: comunicat de presă – ISJ Caraș-Severin 

Lasă un răspuns