Trei milioane de români vor beneficia de vouchere pentru mese calde

Trei milioane de români vor beneficia de vouchere pentru mese calde
Trei milioane de români vor beneficia de vouchere pentru mese calde. Persoanele defavorizate vor primi vouchere pentru mese calde sau pentru procurarea de alimente; a anunțat premierul Nicolae Ciucă: „Trei milioane de persoane vor beneficia de aceste vouchere, o dată la două luni”.

În ședința guvernului României din 9 mai 2022 s-a  stabilit prin Ordonanța de Urgență unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material; categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă; suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
Guvernul a stabilit, prin acest act normativ; măsuri aplicabile până la data de 31 decembrie 2022 pentru protejarea unor categorii de populație vulnerabile.
Măsurile fac parte din pachetul ”Sprijin pentru România” și se adresează următoarelor persoane:
–  pensionarii ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 2,3 milioane de beneficiari;
–  persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 400.000 de beneficiari;
–  familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
–  familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
–    familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
–  persoanelor fără adăpost.

Citește și : Tichete sociale pentru alimente și mese calde

Sprijinul material în sumă de 250 de lei acordat o dată la două luni are scopul să compenseze o parte din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic.
Se vor acorda tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.
Bugetul acestei măsuri pentru perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022 se stabilește în suma de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat; prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile; din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027; precum și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.

sursa : gov.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: