Home Actualitate Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin caută agenți din rândul civililor

  Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin caută agenți din rândul civililor

  Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin recrutează, în perioada 13 – 24 septembrie, persoane în vederea încadrării directe în Ministerului de Interne. În acest sens, vor fi scoase la concurs 11 posturi de agenți.

  Pentru ocuparea celor 11 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează :

  Nr. crt. Funcția Postul Secția Pozitia
  1. Ajutor șef post Postul de poliție EZERIS Sectia 1 de politie rurala Resita 0624
  2. Ajutor șef post Postul de poliție OBREJA Secția 2 de poliție rurală Caransebeș 0665
  3. Ajutor șef post Postul de poliție TEREGOVA Secția 2 de poliție rurală Caransebeș 0693
  4. Ajutor șef post Postul de poliție CORNEREVA Secția 2 de poliție rurală Caransebeș 0706
  5. Ajutor șef post Postul de poliție DOCLIN Sectia 5 de politie rurala Bocsa 0734
  6. Ajutor șef post Postul de poliție PRIGOR Sectia 6 de politie rurala Bozovici 0772
  7. Ajutor șef post Postul de poliție SOCOL Sectia 7 de politie rurala Moldova Noua 0801
  8. Ajutor șef post Postul de poliție GORUIA Secția 8 de poliție rurală Oravița 0818
  9. Ajutor șef post Postul de poliție GRADINARI Secția 8 de poliție rurală Oravița 0821
  10. Ajutor șef post Postul de poliție BAUTAR Secția 10 de poliție rurală Oțelu Roșu 0861
  11. Ajutor șef post Postul de poliție RUSCA MONTANA Secția 10 de poliție rurală Oțelu Roșu 0868

  Pentru a putea participa la concurs/examen, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  f) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
  j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  l) să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
  m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
  n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
  o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
  p) să dețină/obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel secret de serviciu;
  q) să dețină/obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare și polițist rutier.
  Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

  Citește și: Școlile de agenți de poliție își deschid porțile!

  Înscrierea se realizează, în perioada 13.09 – 24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@cs.politiaromana.ro
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

  Pentru detalii suplimentare accesați linkul de AICI!

  NO COMMENTS

  Lasă un răspuns

  %d blogeri au apreciat: