Două licee cărășene au obținut acreditarea ERAMUS

Acreditarea ERASMUS în domeniul formării profesionale – 2 unități din Caraș-Severin (formă de recunoaștere a capacității instituționale de a implementa activități de mobilitate)

Acreditarea în vederea accesării finanțării în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ (2021-2027), creează o schimbare de paradigmă ce face trecerea de la o distribuire a finanțării bazată pe concurența unor proiecte standard (asemănătoare cu cele din actualul program) depuse în fiecare an, la o distribuire mai echilibrată, bazată pe standarde de calitate.

Orice organizație capabilă să planifice în avans și să îndeplinească standardele de calitate Erasmus+ poate să primească o acreditare și să i se ofere șansa unei implementări pe termen lung a obiectivelor sale.

Organizațiile acreditate devin parteneri de încredere în program, dovedind că sunt capabile să furnizeze activități de înaltă calitate și să contribuie la o educație mai bună la nivel național și european.

Începând de astăzi, Liceul Bănățen Oțelu-Roșu este prima unitate școlară din județ care a obținut ACREDITAREA (Nr.2020-1-RO01-KA120-VET- 095270), în vederea accesării finanțării în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ (2021-2027), in calitate de beneficiar unic, prin Apelul național pentru acreditare in domeniile educație școlară, educația adulților și VET- 2020.

Foto: Asociatia de Parinti Liceul Banatean Otelu Rosu (facebook)

A dobândit Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale – VET în anul 2018. Aceasta este recunoașterea capacității instituționale a LTTC de a implementa activități de mobilitate. Carta de mobilitate în domeniul formării profesionale –VET are ca scop încurajarea organizațiilor care au experiență în implementare de proiecte de mobilitate VET de a-și dezvolta în continuare strategia europeană în materie dezvoltare a dimensiunii europene a educației și formării profesionale.

În februarie 2021 Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” din Caransebeș a obținut acreditarea ERASMUS 2020-1-RO01-KA120-VET-095506 în domeniul formare profesională- 100 puncte.

foto: https://pviviancristian.wixsite.com/trandafircocarla

Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” obține astfel un acces simplificat la oportunitățile de finanțare din cadrul acțiunii-cheie 1 a viitorului program (2021-2027). În perioada 2008- 2021 peste 350 de elevi ai Liceului Tehnologic „Trandafir Cocârlă” din Caransebeș au beneficiat de mobilități VET în cadrul proiectelor Erasmus+.

Stagiile de formare profesională desfășurate în străinătate (Germania, Polonia, Portugalia) sunt recunoscute şi validate prin certificatele Europass Mobility care contribuie la formarea unor portofolii solide ale absolvenților, apreciate pe piața europeană a muncii.

„Aceste proiecte dublează componenta teoretică a învățării cu o componentă practică, răspunzând nevoii principale a viitorului absolvent de liceu tehnologic sau școală profesională de a beneficia de o pregătire de specialitate cât mai apropiată de mediul real, de piața muncii”, a precizat inspector școlar proiecte educaționale, Prof. Cecilia Clipa.

Lasă un răspuns