Calendarul “Definitivat 2022” a fost publicat în Monitorul Oficial

0
11
Calendarul directori
Calendarul prevede ca înscrierile să se facă până pe 29 octombrie, la Inspectoratele Școlare. Până în acest moment, în județul Caraș-Severin s-au înscris aproape 100 de cadre didactice.

Conform legislației in vigoare, pentru a fi declarat promovat la Definitivat, un candidat trebuie sa obțină minimum media 8. Aceasta este calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă din data de 20 iulie 2022. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% in calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Concursul de definitivat este obligatoriu pentru obținerea gradelor

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
Cei care nu obțin minimum nota 8 și nu promovează astfel examenul de definitivare pot fi angajați ca profesori debutanți în sistemul național de învățământ preuniversitar. În această situație, perioada de angajare se va face însă numai pe perioadă determinată.

Citește și: Dascălii au și ei examenul lor! Mâine este proba scrisă pentru catedrele vacante din învățământul preuniversitar

Examenul national de definitivare are două etape

Prima etapă este eliminatorie. Se realizează de către inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar – evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ, evaluarea portofoliului profesional personal și în susținerea a cel puțin două inspecții la clasă.

Etapa a II-a, cea finală, este  realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an școlar – examinare scrisă. Tematica și bibliografia aferentă etapei a II sunt  aprobate de Ministerul Educației, pentru fiecare specialitate în parte.

Lasă un răspuns